English

Za razvoj slovenskega podeželja


29.03.2017 •

Tehnološka priporočila za blaženje posledic spomladanske suše

Kako zmanjšati negativne učinke pomladanske suše  

Izredno toplo, suho in pogosto vetrovno vreme v marcu močno osušuje površinski sloj tal. Meteorološka vodna bilanca, ki pomeni razliko med padavinami in izhlapevanjem, povsod po Sloveniji že kaže negativno sliko in zaloga vode v tleh se vztrajno zmanjšuje. Glede na vremensko prognozo, ki kaže na pomanjkanje padavin tudi v nadaljevanju, pričakujemo še poslabšanje stanja, kar je potrebno upoštevati pri izvedbi agrotehničnih ukrepov na kmetijskih površinah.

Na lahkih, nagnjenih in plitvih tleh ter delno tudi na srednje težkih tleh je vpliv letošnje suše na travinju opazen v obliki rumene posušene ruše, ki je bila marsikje zaradi zmrzali privzdignjena in je stik ruše s tlemi šibak. Na takih površinah priporočamo valjanje travnikov.

Suho spomladansko vreme je primerno za česanje travne ruše.

Posledice pomanjkanja vode lahko ublažimo z nekaterimi agrotehničnimi ukrepi, ki so usmerjeni predvsem v izboljšanje zadrževanja razpoložljive vode v tleh. Prizadetost rastlin je precej odvisna tudi od ustrezne prehranjenosti rastlin ter strukture tal. Negativne posledice suše so na kmetijskih rastlinah, ki rastejo na težjih ilovnato glinastih tleh, mnogo manjše kot na lahkih peščenih tleh.

Več v gradivu na povezavi


Ne spreglejte
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 146, APRIL 2018

 

  • Podpredsednik KGZS Golavšek: SKP mora biti bolj učinkovita
  • Novosti v Zakonu o kmetijstvu
  • Računi v kmetijstvu
  • Kmetuje, aktiven med mladimi in še gasilec za povrh

Kupujmo domace

PEFC