English

Za razvoj slovenskega podeželja


20.03.2017 •

Skrajšanje obdobja setve naknadnih posevkov za namen zelene komponente

Rok skrajšan za 15 dni  

Z MKGP so sporočili, da bo v kratkem pripravljena spremembe Uredbe o shemah neposrednih plačil, kjer bo poleg ukinitve podpore za beljakovinske rastline (BR) tudi skrajšanje obveznega obdobja setve naknadnih posevkov za površine z ekološkim pomenom v okviru zelene komponente, in sicer od 1. junija do 15. avgusta tekočega leta  namesto dosedanjega obdobja od 1. junija do 1. septembra tekočega leta.

S tem se bo podaljšalo minimalno obdobje pokritosti tal po glavnem posevku in izboljšal okoljski učinek sheme. Sprememba je potrebna zaradi ponovne pripombe Evropske komisije, da na podlagi dosedanjih pravil v nekaterih primerih dopuščamo, da le šest tednov prisotnosti naknadnih posevkov zadostuje za izpolnitev zahteve o površinah z ekološkim pomenom v obliki naknadnih posevkov.

 


Ne spreglejte
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 145, FEBRUAR 2018

 

  • Predsednik KGZS: Pred nami so pomembne odločitve
  • SKP: Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva
  • Zbirne vloge: Ste pripravljeni na oddajo zbirne vloge?
  • Vabljeni na Podeželje v mestu

Kupujmo domace

PEFC