English

Za razvoj slovenskega podeželja


17.03.2017 •

Pojav H5N5 pri perutnini na Hrvaškem

Le 18 kilometrov stran od slovenske meje  

Evropska komisija nas je obvestila o dveh pojavih aviarne influence H5N5 na Hrvaškem. Bolezen so potrdili pri dvoriščni perutnini. Na obeh gospodarstvih, ki se nahajata v vasi Špičkovina (občina Zabok, Krapinsko-zagorska županija), je bilo skupno 43 živali. Vas se nahaja približno 18 km od slovenske meje.

Hrvaške veterinarske oblasti izvajajo ukrepe v skladu z zakonodajo EU (Direktiva Sveta 2005/94/ES).   


Kupujmo domace

PEFC