English

Za razvoj slovenskega podeželja


17.03.2017 •

Zbornik srečanja mladih kmetov 2017

Mladi kmetje sooblikujejo kmetijsko politiko  

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Zveza slovenske podeželske mladine ter Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo 15. februarja 2017 organizirali srečanje mladih kmetov – upravičencev do podpore iz drugega javnega razpisa pri podukrepu Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete, ki je bil objavljen na podlagi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020.

Ob srečanju je izšel zbornik Srečanje mladih kmetov 2017, kjer najdete strnjeno vsebino srečanja, zaključke delavnic in vsebine, ki vam jih ponujajo KGZS, ZSPM in MKGP.


Kupujmo domace

PEFC