English

Za razvoj slovenskega podeželja


09.03.2017 •

Za vse mlade prevzemnike kmetij je vstopni pogoj tudi ustrezna izobrazba

Pridobitev NPK lahko pomeni tudi eno od možnih poti do pridobitve ustrezne izobrazbe  

Na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije uspešno izvajamo postopke preverjanja in potrjevanja Nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) za strokovno usposobljenost petih kmetijskih NPK: živinorejec/ka, poljedelec/ka, sadjar/ka, vinogradnik/ca, zelenjadar/ica in štirih živilskih poklicnih kvalifikacij: izdelovalec/izdelovalka kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalen način, predelovalec/ka mleka na tradicionalen način, predelovalec/ka mesa na tradicionalen način, predelovalec/ka sadja na tradicionalen način.

Največ certifikatov NPK je bilo podeljenih za živinorejca oz. živinorejko

 

Vsakoletno izvedemo večje število komisij in podelimo več sto certifikatov kandidatom, ki uspešno opravijo postopek preverjanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij. V prvih dveh mesecih letošnjega leta je postopek za pridobitev NPK v 8 različnih komisijah uspešno zaključilo 82 kandidatov, od tega jih je 52 kandidatov pridobilo NPK Živinorejec/ živinorejka, 9 NPK Poljedelec/ poljedelka, 8 Predelovalec/ predelovalka mesa na tradicionalen način in ostale NPK po nekaj kandidatov. (MK)

Podrobneje o pridobitvi certifikata NPK pa v GRADIVU

 


Ne spreglejte
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 146, APRIL 2018

 

  • Podpredsednik KGZS Golavšek: SKP mora biti bolj učinkovita
  • Novosti v Zakonu o kmetijstvu
  • Računi v kmetijstvu
  • Kmetuje, aktiven med mladimi in še gasilec za povrh

Kupujmo domace

PEFC