English

Za razvoj slovenskega podeželja


17.02.2017 •

O prihodnji ureditvi kmetijskega svetovanja

Direktorji kmetijsko-gozdarskih zavodov in minister tudi o financiranju javne službe  

Direktor KGZS Branko Ravnik in direktorji kmetijsko-gozdarskih zavodov so se v torek, 14. februarja, srečali z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejanom Židanom na delovnem sestanku, kjer so obravnavali prihodnjo ureditev javne službe kmetijskega svetovanja.

Minister Židan je predstavil, kaj pričakuje od kmetijske svetovalne službe v prihodnje, da bo bolj učinkovita. Na drugi strani pa so direktorji opozorili na težave pri financiranju izvajanja kmetijskega svetovanja in na nujnost določitve stalnega, predvsem pa višjega deleža proračunskih sredstev. S tem bi zagotovili kakovostnejšo prosto dostopno svetovanje za vse, ki se v Sloveniji ukvarjajo s kmetijstvom.

 


Ne spreglejte
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

Številka 143, oktober 2017

  • Prvi razpis za razvoj majhnih kmetij
  • Ekološko vinogradništvo in vinarstvo
  • Če hočeš druge vneti, moraš sam goreti - Ponikva
  • Za več slovenskih pridelkov in živil v javnih zavodih

Kupujmo domace

PEFC