English

Za razvoj slovenskega podeželja


16.02.2017 •

Mladi, odločajte o svoji prihodnosti

Že drugo srečanje mladih prevzemnikov, tokrat v Ljubljani  

Na Biotehniški fakulteti v Ljubljani je včeraj potekalo srečanje mladih prevzemnikov, ki so v letu 2016 uspešno kandidirali na razpisu Programa razvoja podežeja »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete«. Dogodek so skupaj z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano organizirali Zveza slovenske podeželske mladine in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije.

V imenu soorganizatorja dogodka – Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije - je predsednik Cvetko Zupančič izpostavil, da je delo z mladimi kmeti prednostna naloga dela Javne službe kmetijskega svetovanja oziroma celotne zbornice. Po njegovih besedah skuša zbornica slediti potrebam mladih kmetov po svetovanju, ki so vse zahtevnejša. Tudi na področju informiranja se trudijo promovirati poklic mladega kmeta, in sicer da je kmetijstvo lahko tudi poslovna priložnost za mlade. »Mladi kmetje morate stopiti iz ozadja. Bodite bolj aktivni v organih ustanov, ki vas zastopajo, naj bo to zadruga, zbornica ali zveza. Le tako boste lahko upravljali s prihodnostjo slovenskega kmetijstva,« je še dodal Zupančič.

Na vrsti tematskih delavnic so mladi kmetje razpravljali o mnogih težavah, s katerimi se soočajo na začetku svojega kmetovanja. Tako so omenili težave pri pridobivanju ustreznih dodatnih kmetijskih zemljišč, ustreznega financiranja naložb v razvoj in dostopa do informacij. K lažjemu odločanju mladih za prevzem kmetije bi pripomogle tudi davčne olajšave, predvsem pa mladi pogrešajo več delavnic, izobraževanj in predstavitev dobrih praks, tako doma kot v tujini.

Dogodka se je po zaključku tematskih delavnic popoldne udeležil tudi minister mag. Dejan Židan. Prisluhnil je oblikovanim stališčem in vprašanjem o pomembnih vsebinah, ki so bila vezana na aktualno stanje v kmetijstvu, sistemsko urejenost in na splošno delovanje kmetijskih gospodarstev ter izzivi, s katerimi se srečujejo mladi kmetije. V svojem nastopu jim je strnil pogled in usmeritev kmetijske politike ter opozoril na najpomembnejše vsebine, pomembne za njihovo uspešno delovanje.

Na srečanju se je predstavila tudi Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

Namen srečanja je, da se mladi kmetje srečajo in spoznajo


Ne spreglejte
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 146, APRIL 2018

 

  • Podpredsednik KGZS Golavšek: SKP mora biti bolj učinkovita
  • Novosti v Zakonu o kmetijstvu
  • Računi v kmetijstvu
  • Kmetuje, aktiven med mladimi in še gasilec za povrh

Kupujmo domace

PEFC