English

Za razvoj slovenskega podeželja


14.02.2017 •

Škoda po divjadi in zvereh vseslovenska težava

Predsedniki in vodje območnih enot KGZS o težavah slovenskega podeželja  

Slovensko podeželje se še vedno sooča z velikimi težavami glede škod, ki jih povzročajo divjad in zveri. Kmetje so obupali in niti ne prijavljajo več škod, odzivnost drugih ustanov, ki bi morali skrbeti za to, pa je slaba. Na to so opozorili predsedniki in vodje območnih enot (OE) KGZS, ki so se v ponedeljek, 13. februarja, zbrali na sedežu KGZS v Ljubljani. Med drugim so tudi omenili, da so prav težave z zvermi in divjadjo primer, kako je zbornica premalo slišana, čeprav stalno opozarja na vrsto težav, ki jih imajo kmetje na podeželju.

Na drugi strani je javna služba kmetijskega svetovanja vse bolj finančno podhranjena, saj je vsako leto manj denarja, nalog pa več. Predsedniki OE ugotavljajo, da imajo kmetijski svetovalci vse manj časa za strokovne teme in se vse bolj ubadajo z izvajanjem ukrepov Skupne kmetijske politike. Prav tako bi morala svetovalna služba več pozornosti nameniti delu z mladimi kmeti, pri tem pa bi se morala tudi sama »pomladiti« z novimi strokovnimi kadri. A se vedno zatakne pri pomanjkljivem financiranju te službe. Zato so zahtevali takšno zakonsko ureditev, ki bo omogočila še boljšo storitev svetovalne službe v okviru Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Sicer pa so se predsedniki in vodje območnih enot tudi seznanili z aktivnostmi zbornice pri spremembah nekaterih zakonov, kot so zakoni o kmetijskih zemljiščih,  o množičnem vrednotenju nepremičnin, o kmetijstvu, o obveznem pragu za vstop v sistem DDV, o zdravstvenem zavarovanju in drugih. Več pozornosti bo zbornica namenila tudi obveščanju javnosti o njenem delu.  V ta namen je bilo prenovljeno glasilo Zelena dežela, prenavlja se tudi spletna stran in se nadgrajuje informacijski sistem Kupujmo domače. 


Ne spreglejte
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 146, APRIL 2018

 

  • Podpredsednik KGZS Golavšek: SKP mora biti bolj učinkovita
  • Novosti v Zakonu o kmetijstvu
  • Računi v kmetijstvu
  • Kmetuje, aktiven med mladimi in še gasilec za povrh

Kupujmo domace

PEFC