English

Za razvoj slovenskega podeželja


10.02.2017 •

Posveta o sobivanju divjadi in ljudi v Litiji in Nazarjah

V ponedeljek, 13. februarja, v Nazarjah in v četrtek, 16. februarja, v Litiji  

Prihodnji teden se bodo nadaljevale predstavitve izzivov s katerimi se srečujejo vsi, ki živijo na območjih, kjer nastaja škoda po divjadi in zvereh.

  • Predstavitev za območje Kamniško-Savinjskega lovsko upravljavskega območja bo v ponedeljek, 13. februarja, ob 14. uri v prostorih Kulturnega doma v Nazarjah, Savinjska cesta 2, Nazarje
  • Predstavitev za območje Zasavskega lovsko upravljavskega območja bo v četrtek, 16. februarja ob 14. uri v prostorih Občine Litija, Jerebova ulica 14, Litija

Na javnem posvetu o sobivanju ljudi in divjadi. bo najprej predstavljeno upravljanje z divjadjo, predstavitev gospodarjena z gozdovi, v nadaljevanju pa potek sprejemanja lovsko upravljalskih načrtov in vloga upravljavcev lovišč kot koncesionarjev. Predstavljen  bo sistem uveljavljanja škode po divjadi in  možnosti preprečevanja le-te Posvet se bo zaključil z javno razpravo.

Posvet organizira Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo pri MKGP na pobudo Odbora državnega zbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Poleg sodelujejo še Zavod za gozdove Slovenije, Ministrstvo za okolje in prostor, lovske organizacije, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in druge nevladne organizacije.

Vljudno vabljeni vsi, ki vas tarejo škode po divjadi, da podate svoje mnenje k temu perečemu odprtemu vprašanju in s tem prispevate k izboljšanju položaja..


Ne spreglejte
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 146, APRIL 2018

 

  • Podpredsednik KGZS Golavšek: SKP mora biti bolj učinkovita
  • Novosti v Zakonu o kmetijstvu
  • Računi v kmetijstvu
  • Kmetuje, aktiven med mladimi in še gasilec za povrh

Kupujmo domace

PEFC