English

Za razvoj slovenskega podeželja


04.03.2013 •

Sveže in naravno

Predstavljen triletni program informiranja in promocije sveže zelenjave  

GIZ Slovenska zelenjava je na novinarski konferenci v Ljubljani predstavila program  informiranja in promocije sveže zelenjave s ciljem povečanja porabe zelenjave, ki je financiran s prispevkom Evropske unije in Slovenije. Z intenzivno promocijo in akcijami informiranja želijo spodbuditi k razmišljanju o sveži zelenjavi, z informiranjem prek različnih medijev pa bodo skušali vplivati na nakupno odločitev potrošnika pri nakupu sveže zelenjave. Velik poudarek bodo dali tudi  pospeševanju prodaje na prodajnih mestih. tako bodo potrošnika neposredno na prodajnem mestu opozarjali na nakup sveže in varno pridelane zelenjave, ki bo ves čas trajanja projekta predstavljena prek različnih oglaševalskih akcij in drugih aktivnostih informiranja ciljnih skupin.

Spletna stran www.gizslovenskazelenjava.si bo predstavljala eno izmed glavnih akcij informiranja potrošnikov o lastnostih sveže zelenjave in aktualnih akcijah s področja zelenjave. Na spletni strani bodo objavili informativni film, na voljo bodo atraktivne spletne igre za otroke ter blog in forum. Te dejavnosti se bodo intenzivno dogajale vsakodnevno, skozi celoten triletni program.

Prepoznavnost za  svežo in naravno pridelano zelenjavo bo GIZ Slovenska zelenjava poskušala doseči tudi na prodajnih mestih. Nakup sveže zelenjave bodo spodbujali neposredno na prodajnih mestih. Promocija bo potekala v trgovinah, na tržnicah in prodaji na domu. Za boljšo prepoznavnost bodo natisnili promocijski znak na leseno embalažo z označbo zelenjave.

"Čas je, da izvedemo akcijo, ki bo zagotovila povečanje deleža kakovostnih, zdravju koristnih in naravno pridelanih živil v prehrani prebivalstva. S takim načinom dela lahko damo priložnost tudi številnim kmetijam, ki ne dosegajo dimenzij kmetij EU in bi se s pomočjo tega projekta in s svojo ponudbo lažje vključile na trg. Vzpostavitev novih tržnih priložnosti za  kmeta ter pozitivni prispevek k varovanju in ohranjanju okolja, kakovosti tal, k zmanjšanju škodljivih učinkov pesticidov na okolje ter k ohranjanju biološke pestrosti ekosistemov, so eni izmed parametrov, ki zagotavljajo varno zelenjavo. Z našo akcijo uporabe sveže in naravno pridelane zelenjave želimo doprinesti veliko koristnega in dobrega k izboljšanju zdravja in navsezadnje k izboljšanju prehranjevalnih navad ljudi, " je povedal Ivan Bučar, zastopnik GIZ Slovenska zelenjava.


Ne spreglejte
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 146, APRIL 2018

 

  • Podpredsednik KGZS Golavšek: SKP mora biti bolj učinkovita
  • Novosti v Zakonu o kmetijstvu
  • Računi v kmetijstvu
  • Kmetuje, aktiven med mladimi in še gasilec za povrh

Kupujmo domace

PEFC