English

Za razvoj slovenskega podeželja


01.03.2013 •

Dobri izdelki tudi brez dodatkov

Strokovno srečanje predelovalcev mesa  

Konec februarja  se je  na strokovnem srečanju v Gotovljah zbralo veliko število predelovalcev mesa iz območja celotne Slovenije. V prvem delu so prisluhnili  profesorici dr. Mileni Kovač iz oddelka za zootehniko na Biotehniški fakulteti, ki je spregovorila o pitanju prašičev z različnim namenom. Opozorila je, da je za predelavo mesa v suhomesne izdelke pomemben izbor genotipa  z večjo zmogljivostjo rasti in ne pretirano mesnatostjo. Za predelavo potrebujemo navsezadnje tudi kakovostno slanino, ki je dobimo s pitanjem na višjo težo, pri čemer ne smemo pozabiti na pitanje prašičev tudi, ko so ti še majhni. Tudi slovenska avtohtona pasma - krško poljski prašič - je zelo primerna za predelavo, če je pravilno spitan in zaklan pri starosti 9 mesecev. S proučevanjem maščobno kislinske sestave mišične maščobe so tudi ugotovili, da imajo kastrati krško poljskega prašiča več enkrat nenasičenih maščobnih kislin, kar je tudi zelo ugodno s prehranskega vidika. Kot zelo dobra surovina za predelavo v mesne izdelke pa  so se izkazale tudi izločene plemenske mladice. Za izdelavo mesnih izdelkov je torej zelo pomembno, da vzrejamo prašiče, ki bodo dajali stalno kakovost, pri čemer je potrebno posvetiti veliko pozornost izboru genotipa, prehrani in starosti oziroma teži pri zakolu. Kajti le tako bomo vzredili prašiča, ki bo imel ravno pravo razmerje med mesnatostjo in maščobnim tkivom.  

V nadaljevanju je študentka Maja Murn predstavila rezultate raziskave o vsebnosti dodatkov v mesnih izdelkih, ki so jih prispevali predelovalci mesa. Ugotovila je, da predelovalci v več kot polovici izdelkov uporabljajo dodatke, vendar vsebnost le-teh ni presegla zakonsko dovoljene količine. Ugotavlja tudi, da predelovalci ne vedo, da se v posameznih praških, ki jih dodajajo v mesne izdelke, skrivajo dodatki in da uporaba le-teh v določenih izdelkih ni dovoljena. V bodoče bo potrebno  izvesti dodatna  izobraževanja na temo ustrezne uporabe dodatkov, kajti le z ozaveščanjem in prenašanjem znanja  med predelovalce bomo dobili boljše izdelke. Čeprav je uporaba dodatkov sicer zakonsko dovoljena, lahko tudi brez njih proizvedemo dobre izdelke iz kakovostne surovine.

Nekaj besed so namenili tudi označevanju izdelkov in mesa brez GSO. Posvet je bil zaključen še z občnim Zborom Združenja predelovalcev mesa na kmetijah, na katerem so bila prebrana poročila in sprejet program dela, ki bo temeljil na promociji in prodaji izdelkov, na sodelovanju z MKO in Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, na izobraževanju članov ter izmenjavi medsebojnih izkušenj.

 

 


Ne spreglejte
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 146, APRIL 2018

 

  • Podpredsednik KGZS Golavšek: SKP mora biti bolj učinkovita
  • Novosti v Zakonu o kmetijstvu
  • Računi v kmetijstvu
  • Kmetuje, aktiven med mladimi in še gasilec za povrh

Kupujmo domace

PEFC