English

Za razvoj slovenskega podeželja


21.02.2013 •

Veliko skupnih točk

Vodstvo Kmetijsko gozdarske zbornice avstrijske Koroške na obisku pri KGZS  

Na povabilo predsednika KGZS Cvetka Zupančiča je v sredo, 20. februarja, vodstvo Kmetijsko gozdarske zbornice avstrijske Koroške obiskalo Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije. Avstrijsko delegacijo, v kateri so bili direktor zbornice Hanzi Mikl, koordinator za čezmejne projekte Peter Krištof in njegov pomočnik Karel Kofler, svetnik zbornice in predstavnik Skupnosti južnokoroških kmetov Štefan Domej, je vodil novoizvoljeni predsednik zbornice Johann Mössler.

Predsednik KGZS Cvetko Zupančič je gostom predstavil sestavo in delovanje zbornice, pri tem pa omenil kar nekaj skupnih točk med obema zbornicama. Tudi Johann Mössler je poudaril dosedanje dobro sosedsko sodelovanje, ki je še lažje zaradi velikega števila Slovencev, ki so zaposleni na njihovi zbornici. Oba sta se strinjala, da je to sodelovanje možno še izboljšati, predvsem pri iskanju dodatnih virov financiranja delovanja obeh zbornic. Poudarila sta tudi stične točke pri stališčih obeh zbornic in držav glede novega proračunskega obdobja 2041–2020, saj so oboji nezadovoljni z zmanjšanjem sredstev za kmetijstvo. Podobno mnenje si zbornici delita tudi glede načina predstavljanja skupnih interesov kmetov, saj so v Avstriji trdno prepričani, da je obvezno članstvo v zbornici pogoj za ohranjanje enotnosti kmetijstva. S prostovoljnim članstvom, meni Mössler, pride do razslojevanja med bogatimi in revnimi kmetijami, kar pa si nobeno kmetijstvo (in država) v teh težkih časih ne more privoščiti.

Predsednik KGZS je na koncu izrazil željo, da bi bil ta sestanek prvi korak k še bolj konkretnemu sodelovanju in da bi vseeno prevladal optimizem pri reševanju trenutnih težav tako v obeh državah kot v vsej Evropi.


Ne spreglejte
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 146, APRIL 2018

 

  • Podpredsednik KGZS Golavšek: SKP mora biti bolj učinkovita
  • Novosti v Zakonu o kmetijstvu
  • Računi v kmetijstvu
  • Kmetuje, aktiven med mladimi in še gasilec za povrh

Kupujmo domace

PEFC